Menu Close

จี้หัวใจช่อดอกไม้ “love” 22×10มม สีเงินโบราณ ร้านบ้านเงิน By ปปัณณ์: อะไหล่เครื่องประดับ ลูกปัด ตัวคั่น จี้โลหะ ตะขอ : Inspired By Lnwshopcom

เพราะความคิดตื้นๆ ชั่ววูบในตอนนั้น มันทำให้ชีวิตของเธอยุ่งยากและเจ็บปวดมากขึ้นกว่าเดิม เธอพลาดไปแล้ว….

ดอกไม้ romantic

ดอกไม้ romantic